ORLEN LIETUVA ESTAKADOJE 910-10 APSAUGOS NUO KRITIMO PRIEMONIŲ ĮDIEGIMAS: PROJEKTAVIMAS, GAMYBA IR MONTAVIMAS

Tikslas: įrengti priemones užtikrinančias darbuotojų saugą nuo kritimo iš aukščio ,  atliekant geležinkelio vagonų cisternų užpylimą išpylimą, mėginių ėmimą, plombavimą ir kitus aptarnavimo darbus ORLEN Lietuva Naftos produktų krovos ceche, krovos baro Nr.1 naftos produktų užpylimo/išpylimo estakadoje 910-10. Projektas vykdomas 2017-06-01 iki 2017-12-22